Power plants

شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه‌های خوزستان با هدف ارتقا کیفیت فعالیت‌های تخصصی در حوزه تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌های استان تاسیس گردید و طبیعتا از حوزه‌های اصلی و آغازین فعالیت این شرکت، حوزه نیرو می‌باشد. با تکیه بر دانش فنی و دارا بودن طیف وسیعی از متخصصان و منابع انسانی آموزش دیده در گستره وسیعی از خدمات مهندسی در حوزه نیرو توانسته فعالیت داشته باشد.