Petrochemicals

با تکیه بر تجربیات درخشان شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه‌های خوزستان در صنایع نیروگاهی کشور و استان خورستان، ورود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان عرصه ای برای به‌کارگیری توانایی فنی و مهندسی و مدیریتی مورد توجه قرار گرفت و از سال ۱۳۸۴ با ورود به این عرصه توانسته‌ایم بخش مهمی از دستاوردها و فعالیت‌های خویش را به نحو احسنت شکوفا کرده و با تمرکز هرچه بیشتر در این بخش سهم مهمی از حوزه کسب و کار شرکت را رقم زنیم.